Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913,
Etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78
w miejscowości Celiny do skrzyżowania
z DK 86

Wybór kategorii

Maj 2020 - ⇅

Roboty drogowe. Układanie podbudowy z kruszywa. Km 4+400
Roboty drogowe. Układanie podbudowy bitumicznej. Km 10+600
Roboty drogowe. Rozbiórka istniejącej podbudowy. Km 8+650
Roboty drogowe. Wykonywanie podbudowy z kruszywa. Km 8+700
Roboty drogowe. Wykonywanie podbudowy z kruszywa. Km 10+400
Roboty drogowe. Stabilizacja podłoża gruntowego. Km 3+700
Roboty drogowe. Zagęszczanie dolnej podbudowy bitumicznej. Km 7+150
Roboty drogowe. Układanie dolnej podbudowy bitumicznej. Km 7+200
Roboty drogowe. Układanie dolnej podbudowy bitumicznej. Km 7+250
Roboty drogowe. Rozbiórka instniejącej nawierzchni. Km 7+900
Roboty branżowe. Km 4+300
Roboty drogowe. Mur oporowy.
Km 5+350
Roboty drogowe. Wykonywanie muru oporowego. Km 5+550
Roboty mostowe. Przepust Z3.
Km 8+530
Roboty drogowe. Korytowanie pobocza. Km 13+650
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - Przed budową - ⇅